Laddar...
Laddar

{{ stats.count | formatNumber }} av {{ stats.maxCount | formatNumber }} har skrivit under

{{ ::content.getDonationHeader() || 'Kan du stötta vårt arbete med att sätta demokratin i rörelse?' }}

{{ ::content.getDonationButton() || 'Skänk en slant' }}
https://kampanj.skiftet.org/page/-/bilder/CETA_Present-01.jpg Skriv under för att Sverige inte ska införa fulhandelsavtalet CETA

Till handelsminister Ann Linde och statsminister Stefan Löfven

CETA - en present till storbolagen firstname,lastname,email,zip

* markerar obligatoriska fält

Uppmaningen

Det här vill vi att politikerna ska göra

”Vi uppmanar handelsminister Ann Linde och statsminister Stefan Löfven att inte godkänna EU-kommissionens färdiga förslag för fulhandelsavtalet CETA som hotar vår miljö, demokrati, välfärd och arbetstagares rättigheter. ”

Vad är CETA?

Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA - är ett handelsavtal mellan EU och Kanada precis som Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP - är med USA. Bägge avtal kommer innehålla en direktörsdomstol där företag kan stämma länder ifall företagen anser att ett lands lagstiftning hotar företagets framtida vinst. Det är en present till storbolagen.

CETA är ett hot mot vår demokrati

Det finns flera exempel på hur storbolag använder sig av direktörsdomstolar för att attackera demokratin. Ett kanadensiskt oljebolag försöker stämma USA på 15 miljarder dollar eftersom Obama inte vill bygga en oljepipline. [1] Kanada i sin tur har blivit stämda på 250 miljoner dollar efter att provinsen Quebec genomfört en folkomröstning som beslutade att förbjuda gasborrning under en särskilt viktig flod. [2] Avtalet kan alltså leda till att länder inte vågar genomföra viktig lagstiftning.

CETA undergräver arbetstagarnas rättigheter och vår hälsa

I Sverige är de stora fackorganisationerna LO, TCO och SACO för fulhandelsavtalen CETA och TTIP. Men enskilda fackförbund som Kommunal har varit mot avtalet. De varnar för att arbetstagares rättigheter skulle kunna ses som ett handelshinder. Vidare menar Kommunal att CETA kan leda till dyrare mediciner, underminera den offentliga upphandlingen och låsa fast privatiseringar. [3] På LO-kongressen förlorade Kommunals linje men runt om i LO-förbunden jäser missnöjet. Runt om i EU är facken betydligt mer kritiska. Det tyska fackliga paraplyorganisationen DGB motsätter sig avtalet eftersom det inte finns en mekanism som följer upp att länder och företag för vad de lovat när det kommer till arbetstagares rättigheter. [4] Även den europeiska fackliga paraplyorganisationen EPSU och den internationella paraplyorganisationen är kritiska mot avtalet. [5] De nordiska fackorganisationerna är nästan ensamma i EU om att vara positiva till CETA.

CETA skadar redan klimatet

Trots att CETA ännu inte har antagits har det redan fått konsekvenser för för vårt klimat. En rad experter anser att EU-kommissionen urvattnade ett direktiv om bränslekvalitet som en eftergift till Kanada med tanke på CETA. Via det så kallade bränsledirektivet öppnas dörren för tjärsand från Kanada till EU. [6] Fler miljöorganisationer har larmat för att CETA kan bli en katastrof för klimatet. Till exempel har European Environmental Bureau, en paraplyorganisation där blanda annat Naturskyddsföreningen ingår, skrivit i en rapport om hur direktörsdomstolar kan användas för att underminera klimat- och miljölagar. [7]

CETA kan låsa fast privatiseringar vilket är tvångsprivatiseringar bakvägen

När EU förhandlat avtal har de tidigare skrivit en förteckning av vad som ingår i liberaliseringsåtagandet. Alla bestämmelser som inte ingår i förteckningen undantas automatiskt. Detta är vanligt för exempelvis välfärdssektorer och branscher med monopol där privatiseringar varit misslyckade. I CETA har EU och Kanada gjort tvärtom. De har gjort en lista över över alla bestämmelser som ska undantas. Alla andra bestämmelser blir liberaliserade automatiskt, även framtida sådana. Regeringen hävdar att välfärden skyddas med hjälp av dessa undantag. Men flera vetenskapliga studier visar att undantagen som gjorts inte kommer vara tillräckligt för att skydda välfärden. [8] Det kan därför bli omöjligt för Sverige att dra tillbaka privatiseringar som redan är gjorda, exempelvis inom järnvägen och eller välfärden. Med CETA riskerar vi få en enkelriktad gata där det bara går att privatisera men aldrig dra tillbaka misslyckade privatiseringar.

Vinsterna med CETA är försumbara - riskerna är enorma

Varför är då EU-kommissionen och den svenska regeringen odelat positiva till ett avtal som så många andra är oroade över. Det återkommande argumentet är jobb och tillväxt. Men hur mycket tillväxt kan vi vänta oss med CETA? Enligt EU-kommissionens rapport kommer avtalet på lång sikt ge hela EU-området en tillväxt på 0,02 till 0,03 procent och en ökning av exporten på 0,07 procent. Om avtalet verkligen kommer ge oss några jobb är högst osäkert. Det handlar om en tillväxt på några promille och då är beräkningarna byggda på optimistiska antaganden om tillväxt. EU och den svenska regeringen väljer att riskera vår välfärd, miljö och demokrati för nästan ingenting. Skriv under om du vill att CETA ska skrotas »

Tidsplan för CETA

17:e september demonstrationer i Göteborg, Malmö och Stockholm 22-23 september träffas handelsministrarna i Bratislava och beslutar om EU ska skriva under CETA 28-29 oktober är Kanadas premiärminister Justin Trudeau i Bryssel - då kan avtalet komma skrivas under Förmodligen får EU-parlamentet CETA-avtalet i december och de har då sex månader på sig att fatta beslut Första kvartalet 2017 kan ett beslut fattas i riksdagen Källor: [1] Bloomberg, TransCanada Files $15B Nafta Claim on Keystone XL Rejection, http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-25/transcanada-files-15b-nafta-claim-on-keystone-xl-rejection [2 ]Huffington Post, No Fracking Way: How Companies Sue Canada to Get More Resources, http://www.huffingtonpost.ca/ilana-solomon/lone-pine-sues-canada-over-fracking_b_4032696.html [3] Kommunals utredare, Nationell beslutsrätt om CETA, en seger för demokratin, http://blogg.kommunal.se/utredare/2016/07/20/nationell-beslutsratt-om-ceta-en-seger-for-demokratin/ Kommunalarbetaren, Kommunal vill att LO säger nej till CETA, http://www.ka.se/kommunal-vill-att-lo-sager-nej-till-ceta [4] TTIPEN, Tyskt fackförbund säger nej till CETA, http://ttippen.se/2016/04/12/tyskt-fackforbund-sager-nej-till-ceta/ [5] TTIPEN, Dags att ta CETA på allvar, http://ttippen.se/2016/08/23/dags-att-ta-ceta-pa-allvar/ [6] TTIPEN, Fritt fram för tjärsand i EU – tack vare CETA-avtalet, http://ttippen.se/2014/12/17/fritt-fram-for-tjarsand-i-eu-tack-vare-ceta-avtalet/ [7] Joint analysis of CETA’s Investment Court System (ICS) - Prioritising Private Investment over Public Interest, https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Joint%20Analysis%20CETA%20ICS.pdf [8] MODEL CLAUSES FOR THE EXCLUSION OF PUBLIC SERVICES FROM TRADE AND INVESTMENT AGREEMENTS - Study commissioned by the Chamber of Labour Vienna and the European Federation of Public Service Unions, https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/Model_clauses_for_the_exclusion_of_public_services.pdf