Laddar...
Laddar

{{ stats.count | formatNumber }} av {{ stats.maxCount | formatNumber }} har skrivit under

{{ ::content.getDonationHeader() || 'Kan du stötta vårt arbete med att sätta demokratin i rörelse?' }}

{{ ::content.getDonationButton() || 'Skänk en slant' }}
https://kampanj.skiftet.org/page/-/bilder/dalahest%2BCETA.jpg Skriv under för att stoppa TTIP och CETA

Till handelsminister Ann Linde och handelskommissionär Cecilia Malmström.

De transatlantiska handelsavtalen hotar miljön, demokratin och välfärden. Folkets makt underordnas företagens. Avtalen kan bli en trojansk dalahäst. firstname,lastname,email,zip

* markerar obligatoriska fält

Stoppa de trojanska dalahästarna!

De transatlantiska fulhandelsavtalen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) och CETA (The Comprehensive Economic and Trade Agreement) hotar vår välfärd, demokrati och miljö. Vi har en unik chans att påverka i Sverige eftersom vår EU-kommissionär Cecilia Malmström är förhandlare. Den här filmen förklarar varför avtalen är farliga för allt vi håller kärt:

Mer om TTIP och CETA

Just nu förhandlas det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU. De säger att målet är att underlätta för företag att etablera sig på nya marknader och skapa fler jobb. Handelsavtalet CETA, som är TTIP fast med Kanada, är färdigförhandlat men ännu inte godkänt av medlemsstaterna i EU. Tyvärr finns lite som tyder på fler jobb och bättre ekonomi. Risken med avtalen är att det bara underlättar för företagen att göra vinster genom sänkta standarder och skydd för miljön, löntagare och vår integritet. Det värsta för Sverige är att fulhandelsavtalen kan innebära att företag kan stämma svenska folket på närmast obegränsade summor pengar. Hur då? Jo, om TTIP eller CETA går igenom kan företag som ser sina vinster hotade av regleringar så som återkommunalisering, hårdare miljökrav och anständiga villkor för arbetare komma att stämma oss på stora belopp. Dessutom riskerar avtalen att bakbinda lagstiftare i EU och Sverige lagar ska genomgå en screeningprocess där en liten grupp byråkrater ska granska förslag på nationell nivå och EU-nivå. I denna process garanteras storbolagslobbyister stort inflytande eftersom det som ska granskas är om lagarna är ett ”hinder mot handel”. Ska vi verkligen gå med på det? Nej, därför säger vi nej till TTIP och CETA – avtalen riskerar att bli trojanska dalahästar. I Sverige har vi en unik chans att stoppa TTIP då Cecila Malmström är handelskommissionär och därför förhandlar om avtalen. Skriv under namninsamlingen för att stoppa TTIP och CETA.

Sälj inte inte ut vår framtid – ännu mer om TTIP och CETA

Det föreslagna handelsavtalet TTIP mellan EU och USA tjänar inte medborgarna utan sätter företagens intressen framför folkets. Du får inget att säga till om och 90 % av alla rådgivare under processen har betalats av företagslobbyn. [1] CETA är precis lika illa. TTIP och CETA urholkar demokratin och rättsstaten: Utländska företag kan i framtiden stämma stater i särskild domstol. Förfarandet kallas Investor-state dispute settlement, ISDS (som bytt namn till ICS). Det kan leda till höga skadestånd om stater stiftar lagar som hindrar ett företag från att göra vinst på en viss marknad. Storbolagen har i detta upplägg bara rättigheter men inga skyldigheter när de stämmer oss för demokratiskt fattade beslut. ISDS och liknande processer är inget tomt hot mot Sverige. Vattenfall stämmer tyska staten på 30 miljarder kronor för att tyskarna efter Fukushima vill fasa ut kärnkraften. [2] Ett annat exempel är cigarettjätten Philip Morris som försökte stämma Australien då staten vill ha neutrala cigarettförpackningar. [3] Systemet som hotar demokratin växer och för varje år blir det fler fall för skiljedomstolarna. [4] Bra för juristerna och storföretagen – dåligt för dig och demokratin. En annan sak som är ett hot mot demokratin är att agar på EU-nivå och nationell nivå kan komma granskas för att se om de är ett ”hinder mot handel”. In denna process kommer storföretagslobbyisterna ges en enorm möjlighet att skjuta ner alla förbättringar för folket som hotar företagens vinster. TTIP och CETA öppnar också upp för att kunna låsa fast och skydda privatiseringar – en sorts tvångsprivatisering. Exempelvis skolföretag skulle kunna stämma svenska staten om man vill återkommunalisera deras verksamhet. [5] Det sätter företagens vinster framför förnuft och folkets vilja. TTIP riskerar undergräva friheten: I liknande avtal som TTIP har USA drivit en linje som skulle innebära ett stort hot mot vår frihet och integritet. Det skulle alltså kunna innebära en högre grad av övervakning av internetanvändare. Överdriven upphovsrätt som kan bli resultat av moderna handelsavtal begränsar tillgången till kultur, utbildning och vetenskap. [6] Fulhandelsavtalen hotar även vår miljö. EU försöker använda TTIP för att få tillgång till USA:s gas framställd med miljöfarlig fracking. [7] CETA-avtalet har öppnat upp för klimatskadlig tjärsand och många bedömare menar att avtalet lett till en urvattning av bränseldirektivet. [8] Även arbetstagares rättigheter hotas med CETA. Fackförbundet Kommunal varnar för att arbetstagares rättigheter kan räknas som ”handelshinder.” Därför tar fler fackliga paraplyorganiastioner avstånd från avtalet. [9] TTIP och CETA är praktiskt taget oåterkalleliga: När avtalen en gång har skrivits under kan folkvalda politiker i enskilda länder inte längre förändra avtalen. För att kunna göra en förändring i avtalen krävs det att alla avtalsslutande parter kan komma överens. Sverige skulle ensamt inte kunna ta sig ur avtalen, eftersom det är EU som ingår avtalen. Tillsammans kan vi göra skillnad - skriv under nu för att stoppa TTIP och CETA » Läs mer: Arena Idé: Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar – Ett avtal för avreglering, ett angrepp på jobben och ett slut på demokratin Tankesmedjan Tiden: TTIP: Ett hot mot demokratin eller en förutsättning för tillväxt Katlays & Cogito: I frihandelns goda namn Tankeverksamheten: Mer frihandel = fler jobb? Källor: [1] What is the Transatlantic Trade Investment Partnership? [2] ”Vattenfall kräver Tyskland på 30 miljarder” [3] Tobacco plain packaging—investor-state arbitration [4] TTIP leak: EU-proposal undermines democratic values [5] TTIP hotar återkommunalisering av välfärden [6] Nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz menar att tusentals riskerar att dö om överdriven upphovsrätt ingår i handelsavtal så som TTIP:s tvilling The Trans-Pacific Partnership (TPP) som USA förhandlat fram med länder i Sydamerika, Sydostasien och Oceanien: But the TPP would make the introduction of generic drugs more difficult, and thus raise the price of medicines. In the poorest countries, this is not just about moving money into corporate coffers: thousands would die unnecessarily. [7] Fracking är en metod för att kunna utvinna fossila bränslen såsom olja och naturgas. Metoden går ut på att man borrar ett hål i marken där man sedan pumpar in stora mängder vatten som är blandat med kemikalier. På detta sätt skapas det sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigörs naturgas eller olja. Därefter leds gasen eller oljan upp till ytan och bort för konsumtion. [8]”Fritt fram för tjärsand tack vare CETA-avtalet” ”Dags att ta CETA-avtalet på allvar” [9] ”Fritt fram för tjärsand tack vare CETA-avtalet”